Lergöken finns i en byggnad som ligger i Lina Hage (länk till karta, öppnas på en ny sida), ett bostadsområde nära naturen och med ett varierat boende. I Lina Hage finns såväl bostadsrätter som hyresrätter i flerbostadshus och i radhus.

Lina Hage ligger bra till ur kommunikationssynpunkt, samtidigt som närheten till vacker natur och rikt friluftsliv är påtaglig. Den kommunala och kommersiella servicen är god. Här finns bland annat matvaruaffär, dag- och fritidshem, låg- och mellanstadieskola och vårdcentral.

kollektivboende i hyresrätt...
den kollektiva grundidén
demokratiska beslut
läget och lägenheterna