Samarbete, ansvar och gemenskap är honnörsord i den kollektiva idén.
Vi sköter huset och trädgården tillsammans, och för detta får vi en ekonomisk ersättning av Telge Bostäder. Det gemensamma arbetet stimulerar till gemenskap och ett kollektivt ansvar, som i sin tur gör att vi kommer ”närmare varandra”.

I huset finns även en rad gemensamma utrymmen – gym, verkstad, bastu, lekrum för barnen, tidnings- och läsrum, gästrum, väv- och syrum, allrum och festlokal med öppen spis och diskbänk. Dessa utrymmen är naturliga samlingsplatser för dem som har lust till en stunds samvaro eller vill arbeta med egna projekt.

kollektivboende i hyresrätt...
den kollektiva grundidén
demokratiska beslut
läget och lägenheterna