Kollektivboende i hyresrätt – för gemenskap
och en lägre boendekostnad

Idéerna bakom Lergöken på Porslinsvägen 6 i Lina Hage är väldigt enkla och syftar till att ge boendet ett större innehåll med rikare möjlighet till fritidsaktiviteter, ett bredare umgänge grannar emellan och samarbete för lägre boendekostnader. Men Lergöken är absolut inget experimentboende för alternativmänniskor. Det är helt enkelt ett boende för ”vanligt” folk som värdesätter gemenskap och ett reellt medbestämmande. Boendeformen i Lergöken ställer krav på hyresgästerna och alla måste vara beredda att ta sitt ansvar.

En kollektiv idé – grunden

Samarbete, ansvar och gemenskap är honnörsord i den kollektiva idén. Vi sköter huset och trädgården tillsammans, och för detta får vi en ekonomisk ersättning av Telge Bostäder. Det gemensamma arbetet stimulerar till gemenskap och ett kollektivt ansvar, som i sin tur gör att vi kommer ”närmare” varandra. I huset finns även en rad gemensamma utrymmen – gym, verkstad, bastu, lekrum för barnen, tidnings och läsrum, gästrum, väv och syrum, allrum och festlokal med öppen spis och diskbänk. Dessa utrymmen är naturliga samlingsplatser för dem som har lust till en stunds samvaro eller vill arbeta med egna projekt.

Läget och lägenheterna

Lergöken finns i en byggnad som ligger i Lina Hage - ett bostadsområde nära naturen och med ett varierat boende. I Lina Hage finns såväl bostadsrätter som hyresrätter i flerbostadshus och i radhus. Lina Hage ligger bra till ur kommunikationssynpunkt, samtidigt som närheten till vacker natur och rikt friluftsliv är påtalig. Den kommunala och kommersiella servicen är god – här finns bland annat matvaruaffär, dag och fritidshem, låg och mellanstadie skola och vårdcentral.

Demokratiska beslut

Lergöken styrs av en förening, Kollektivhusföreningen Lergöken, där samtliga boende i huset är medlemmar. Som medlem har man inflytande över de beslut som berör huset och ett ansvar för att dessa genomförs. Alla gemensamma beslut fattas på husmöten, som vi har tre gånger på våren och tre gånger på hösten. Sista helgen i januari har vi även ett årsmöte. Rösträtt på mötena har alla medlemmar. Vi har även en styrelse bestående av ordförande, sekreterare och en kassör. I styrelsearbetet medverkar även representanter för husets olika arbetsgrupper – städgrupp, trädgårdsgrupp, inrednings- och reparationsgrupp samt bogrupp. Lergöken styrs alltså på demokratisk väg och det är givetvis viktigt att alla som bor i huset ställer upp och arbetar för att demokratin i föreningen fungerar.

 

Allt material på denna webbsida är skyddat
enligt lagen om upphovsrätt © Lergöken 2014