Våra grupper

Alla boende i Lergöken, som är över 18 år ska ingå i en av våra grupper, alternativt i styrelsens huvudroller. Alla grupper har olika ansvarsområden i huset. Varje grupp har två sammankallande, deras huvudsakliga uppgift är att planera och kalla in till gruppmöten. På dessa gruppmöten diskuteras frågor och förslag som hör till gruppens ansvarsområde, det som diskuterats sammanfattas sedan och tas med till husmötet där alla medlemmar i huset tillsammans fattar beslut. De sammankallande ska även delta som representanter (minst en från varje grupp) på husets styrelsemöten. Nedan följer en kort beskrivning av våra grupper och deras ansvarsområden.

Inrednings- och reparationsgruppen

Denna grupp har hand om husets allmänna inredning och enklare reparationsuppgifter. Det kan innebära nya inköp till de allmänna utrymmena, pergolan och gymmet etc. Se över vad som behövs göras och deligera ut uppgifterna inom gruppen och se till att det som behövs göras blir gjort. Enklare reparationsuppgifter i huset som det finns resurser och kunskap för. Mer komplicerade reparationsuppgifter ligger utanför denna grupps ansvarsområde och överlämnas åt hantverkare eller Telge Bostäder. Gruppens ansvar är att hålla huset i ”gott skick”, och på gruppmötena sammanfatta vad som behövs göras och ev. tas beslut om inför husmötet.

Bogruppen

Till bogruppen kan du komma med frågor som rör inflyttning i huset, eller ev. byte av lägenheter. De är vår länk till Telge Bostäder och sköter i princip all kontakt med dem som rör husets lägenheter. ”Gruppen” består av två personer, och det är någon av dem du som nyinflyttande kommer att ha kontakt med första tiden.

 

Trädgårdsgruppen

Trädgårdsgruppen ansvarar för våra grönområden utanför huset. De planerar våra gemensamma trädgårdsdagar, sommarplanering för vattning/klippning av gräsmattor och rabatter. De ansvarar för inköp av nya växter till våra rabatter, trädgårdsverktyg och allt material som behövs rörande trädgården. På deras gruppmöten tas önskemål och frågor upp som de för vidare till husmötet i det fall att det är större beslut som behövs fattas.

Städgruppen

Städgruppen ansvarar inte för husets allmänna städning, det gör alla vi boende tillsammans, uppdelat i våningsplan. Städgruppens uppgift är att planera in våra städdagar, då alla tillsammans hjälps åt att storstäda insidan och delvis utsidan av huset. De ansvarar för att det finns städmaterial och utrustning, och vid behov inköp av detta. Viktiga frågor/inköp sammanfattas på gruppmötet och tas upp som förslag på husmötet.

 

Allt material på denna webbsida är skyddat
enligt lagen om upphovsrätt © Lergöken 2014